Landsting

Löntagarkontroll över fonderna

Från borgerligt håll försöker man måla upp bilden av att man har läget under kontroll och att samhällsekonomin är på väg upp igen. Det är ett år kvar till valet och de oroar sig väl för att det inte ska gå så bra för dem. Jag tycker därför att det finns anledning att påminna om orsaken till den så kallade finanskrisen och den världsomfattande konjunkturnedgången.

 

Från borgerligt håll försöker man måla upp bilden av att man har läget under kontroll och att samhällsekonomin är på väg upp igen. Det är ett år kvar till valet och de oroar sig väl för att det inte ska gå så bra för dem.

Jag tycker därför att det finns anledning att påminna om orsaken till den så kallade finanskrisen och den världsomfattande konjunkturnedgången.

Det är ju så att löntagarna under åren har byggt upp enorma kapitalsamlingar. Fonderna ägs till stora delar av pensionssparare. Så är det över hela världen. I Sverige står pensionsspararna för halva börsvärdet.

Men skötseln av pengarna har överlåtits till traditionella finansspekulanter. De har tagit risker och sedan har det gått över styr. Det kommer de att göra igen om de får chansen. Bonusar och andra möjligheter kommer att hetsa dem.

Majoriteten i fondstyrelserna består av kapitalister och de folkvalda representanterna är i underläge. När vi vet det och att pensionsfondsstyrelserna inte fungerar så borde vi ändra på systemet.

Annars är vi där igen om ett antal år.

På något sätt måste löntagarnas tillgångar säkras genom en trygg form med fast avkastning och att pengarna kan lånas ut till samhällsnyttiga investeringar.

Ska det bli möjligt måste löntagarna ha kontroll över fonderna.

Som det är nu är vi helt i händerna på finanskapitalet.

Svante Olson

Vänsterpartiet, Värnamo

 

Kopiera länk