Landsting

Kyrkoval

Genom valet har alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet at vara med och forma framtidens kyrka.

Genom valet har alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet at vara med och forma framtidens kyrka. Det är medlemmar som väljer ledamöter till de styrande organen – kyrkomötet, stiften och församlingarna. Mer info på www.svenskakyrkan.se

 För dig som tillhör någon av församlingarna i länet, finns det möjlighet att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan i valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Vänstern i Svenska kyrkan har ingen lista på församlingsnivå i länet.

Kopiera länk