Uncategorized

Ds Kvinnopolitiska utskottet.har haft träff.

Till sammankallande för året valdes Gudrun. Vi gjorde en liten utvärdering av föregående

Års arbete och kunde enas om att faktiskt vara nöjda efter givna förutsättningar.

  

 

Vi träffades den 7/4 på  partiexpeditionen i Jönköping

 

 

Till sammankallande för året valdes Gudrun. Vi gjorde en liten utvärdering av föregående 

Års arbete och kunde enas om att faktiskt vara nöjda efter givna förutsättningar.

Våra teman var: Genus och handel, Våra pensioner och Feministisk ekonomi  och dessa hölls av Alice Åström, Ulla Hoffman och Ulla Andersson. Väl pålästa, inspirerande och engagerande kan bli ett omdöme för föredragande politiker.

 

Vi behöver göra ansökan ur medlen "Kvinnors organisation".

Marianne skissar på förslag till studieplan som kan kopplas till studiecirkel.

Det feministiska programmet är under revision och det kunde vara ett lämpligt inslag för att kunna påverka innehållet.

 

 Eu-valet  och dess kampanj startar i samband med 1:a maj. Viktigt att vi hjälps åt att fokusera på kvinnans roll och betydelse i politiken.

 

Till valet 2010 kan vi med fördel arbeta med studiecirkelns kommande innehåll. Vi diskuterar kvinnligt nätverksarbete, mediaträning och gemensam "skrivarverkstad". Marianne kommer att föreslå ett upplägg med lagom antal träffar.

 

EU:s toppmöte  i Jönköping blir 6-9/7 . Vi ser det som lämpligt att fokusera på abortfrågan och dess betydelse i Europa och i världen. Vi ska se till att boka upp för seminarium och stormöte med Eva-Britt. Vi föreslår förbokning av tex Folkets Bio.  Marianne samplanerar med Eva-Britt.

Den  14-15/11 blir det programkonferens gällande feminismen. Den hålls på  Syninge kursgård och blir ett bra tillfälle att ladda för den politiska debatten.

 

Vi träffas igen den 27 maj och hoppas att vi därefter kan presentera ett program.

Kopiera länk